Capito Consulting

เก็บรวมรวบความประทับใจในเหตุการณ์

 เก็บความประทับใจของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เข้าร่วม ด้วยภาพถ่ายโดยไม่พลาดแม้เสี้ยววินาทีที่สำคัญ การบริการถ่ายภาพ รูปภาพที่มีคุณภาพจะถูกส่งถึงมือแค่ปลายนิ้วสัมผัส.