Capito Consulting

เรามีประสบการณ์ มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก.

  ในทุกวันนี้เรากล้ารับประกันลูกค้าของเราด้วยความคิดแห่งการสร้างสรรค์ โดยยึดภาพลักษ์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ความปลอดภัย คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญอันดับหนึ่ง อย่างเช่น การขนส่งแห่งความปลอดภัย โดยมีผู้ขับขี่รถที่มีประสบการณ์ ที่ถูกอบรมมาเป็นอย่างดี, สถานที่จัดงานที่มีความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยม หรือ สถานที่ที่ถูกห้ามแก่บุคคลทั่วไป Volker Capito และทีมงามมีประสบการณ์ มากกว่า 100 ประเทศ ที่เป็นเครือข่ายที่น่าประทับใจทั่วโลก รวมทั้งเครือข่ายของ World of TUI.